Regulament giveaway

Organizatorul acestui concurs este SPRINTER 2000 S.A., reprezentant unic Brunox in Romania.

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Premiul concursului din regulament consta 6 Brunox Bike Gift Box (3 buc. pentru extragerea de pe Facebook si 3 pentru Instagram), urmand ca datele pentru predarea / livrarea lor sa fie stabilite dupa extragere, intre organizatorii concursului si castigator.
1.2. Contactarea organizatorilor Concursului se poate face la numarul de telefon +40745 291 106. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Pe perioada Concursului, organizatorii vor desfasura urmatoarele servicii: A. vor contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea predarii premiilor; B. vor preda / livra premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament; C. in momentul acordarii premiului, castigatorii trebuie sa se legitimeze si sa ofere informatii de contact pentru livrarea lor; D. in cazul in care castigatorul nu poate revendica premiul din diverse motive, acesta nu poate ceda premiul catre o alta persoana. Organizatorii isi rezerva dreptul de a relua extragerea sau de a o anula.

Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.  

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Inscrierea se va desfasura pana in data de 20 Iunie 2024 la ora 23:59.

3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 
3.2. Nu pot participa angajati ai Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate în această actiune, precum si rudele de gradul I si II ale acestora. 
3.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita şi in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. 
3.4. Un participant se poate inscrie in campanie o singura data, poate adauga comentarii multiple in care poate da unul sau mai multe tag-uri si de pe un singur cont de Instagram sau Facebook. Participantul nu poate adauga mai multe comentarii cu acelasi tag.
3.5. Dreptul de participare apartine în exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. 
3.6. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Daca datele personale nu coincid cu datele furnizate pentru livrare, premiul este anulat. 
3.7. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont activ de Instagram si Facebook in perioada desfasurarii concursului. 
3.8. Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.  

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

4.1 Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorii vor utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.  

5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Utilizatorii se pot inscrie in concurs pana la data de 20.06.2024, astfel:

 • Follow paginii de Instagram si Facebook atat la Brunox cat si la Turul Ciclist al Sibiului
 • Like la postarea cu giveaway-ul
 • Adauga cel putin un comentariu cu minim un tag
 • Adauga postarea cu giveaway-ul la story  si mentine-o activa timp de 24 ore cu tag catre organizator (@Brunox & @Turul Ciclist al Sibiului)
 • Data extragere: 21 Iunie 2024
 • Premiul se va preda personal sau se va livra prin intermediul firmelor de curierat, doar pe teritoriul Romaniei
 • Se accepta comentarii multiple cu minim un tag
 • Nu se accepta tag-urile in nume proprii
 • Participa la concurs doar cei care au adaugat comentariu nu si cei care au primit tag
 • Se pot inscrie in concurs si persoanele care au fost etichetate deja
 • Concursul se desfasoara atat pe pagina de Facebook cat si pe cea de Instagram @Brunox & @Turul Ciclist al Sibiului
 • Castigatorul va fi ales utilizand softuri speciale de selectie pentru Instagram si Facebook 

6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Concursul va avea 6 (sase) castigatori (3 castigatori pentru extragerea de pe Facebook si 3 pentru Instagram).
6.2. Se va acorda urmatorul premiu: Brunox Bike Gift Box – Vezi produsul aici

7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel: toate persoanele ce au indeplinit pasii de mai sus pentru concurs sunt inscrise in concurs, iar desemnarea castigatorilor va fi facuta prin tragere la sorti. 
7.2. Anuntarea castigatorilor se va face live pe pagina de Facebook Brunox – https://www.facebook.com/brunox.romania
7.3. Organizatorii se obliga sa faca publice, pe paginile de social media Brunox & Turul Ciclist al Sibiului, numele castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau alt beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

8.1. Numele castigatorilor va fi publicat pe pagina de Facebook si Instagram Brunox & Turul Ciclist al Sibiului. De asemenea, acestia vor fi contactati in baza datelor de contact pe care ni le pun la dispozitie pe aceste platforme. 
8.2. La receptionarea premiilor castigatorii trebuie sa prezinte reprezentantului Brunox datele sale de contact (Nume intreg, adresa de email, nr. telefon pentru contact) cat si adresa de livrare a premiului, daca este cazul. 

9. VALIDAREA CASTIGATORULUI

9.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. 
9.2. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorii isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. 
9.3. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorii pot sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.   

10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare. 
10.2. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorilor nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia. 
10.3. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Instagram si Facebook pe durata loteriei. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. 
10.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont Instagram sau Facebook; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si adresa de livrare.    

11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori. 
11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

12. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

12.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
12.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorii si dezvoltatorul aplicatiei Instagram si Facebook, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea SPRINTER 2000 SA si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizatori si de la partenerii sai. 
12.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizatori, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.   
12.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca numele, datele de identificare si/sau fotografia/imaginea lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizatori in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizatori pentru organizarea acestor operatiuni, precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre SPRINTER 2000 SA in legatura cu aceasta loterie publicitara.   

13. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR

13.1. Organizatorii sunt exonerati de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil. 13.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 
13.2. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului de Instagram sau Facebook.

14. DISPOZITII FINALE

14.1. Prin inscrierea la loteria publicitara a concursului participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 
14.2. SPRINTER 2000 SA isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe pagina de Instagram / Facebook al Organizatorilor. 
14.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorilor la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 
14.4. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente. 

Scroll to Top

În Romania, produsele Brunox sunt importate oficial de Sprinter 2000 S.A. din Brașov și le puteți găsi pe: